Саме проукраїнська позиція наших політиків
є гарантією того, що Україна не буде розділена

 
Законопроекти
 
Прийняття цього законопроекту необхідне для встановлення вимог до осіб, які можуть бути понятими.
Метою проекту Постанови є забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення 750-річчя князювання Данила I Романовича.
Проведення зазначених парламентських слухань забезпечить обмін інформацією про нові наукові медичні дослідження у цій сфері та систематизації знань, нові європейські підходи та стандарти здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами, сприятиме налагодженню контактів і взаємоузгодженості дій різних міністерств у становлення загальнодержавної системи допомоги дітям і дорослим з розладами аутичного спектра.
Метою проекту Постанови є забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення 400-річчя Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Законопроект спрямований на продовження співпраці між державою і церквою у напрямку пошуку ефективних механізмів створення умов для реалізації персоналом ДПтС України та членами їх сімей, засудженими та особами, взятими під варту, права на свободу совісті та віросповідання...
Віднесення міста Новгород-Сіверський до категорії міст обласного значення надасть змогу прискорити його розвиток, підвищить фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування...
Метою законопроекту є законодавче врегулювання питань управління об’єктами державної власності – культовими будівлями і майном, що належать до пам’яток культурної спадщини, а також питань їх повернення релігійним громадам, в яких вони були вилучені в часи Радянського Союзу.
Законопроект спрямований на продовження співпраці між державою і церквою (релігійними організаціями) у напрямку пошуку ефективних механізмів створення умов для реалізації військовослужбовцями, працівниками та особами, які проходять службу в правоохоронних органах, а також членами їх сімей, права на свободу совісті та віросповідання; рівності усіх конфесій та віруючих у можливостях задоволення та надання релігійних потреб.
Проект Закону розроблено у зв'язку реформуванням підрозділів кримінальної міліції у справах дітей і створенням в системі органів внутрішніх справ уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей, визначенням основних завдань таких підрозділів, що дозволить уникнути дублювання функцій органів і служб, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей.