Саме проукраїнська позиція наших політиків
є гарантією того, що Україна не буде розділена

20Березень 2017

МФО «За впровадження повного циклу публічної політики» презентувало політичні порядки денні щодо Реформ пенсійної та пенітенціарної систем України

 

Міжфракційне депутатське об'єднання "За впровадження повного циклу публічної політики" провело презентації перших політичних порядків денних щодо Реформи пенсійної системи та щодо Реформи пенітенціарної системи України.

Бачення нової пенсійної політики презентував народний депутат Юрій Соловей. Так, одна з найважливіших соціально-економічних реформ - реформа пенсійної системи – передбачає впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. За його словами, вона забезпечить, зокрема, формування працівниками обов’язкових особистих пенсійних накопичень, за рахунок яких громадяни одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат, та зможуть покращити своє забезпечення у старості. Окрім того, це забезпечить формування, в рамках обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, залучення якого в національну економіку дасть поштовх до динамічного економічного росту та якісної модернізації країни.

 

Учасники презентації зазначали, що головним «трендом» у світі, є побудова (розвиток) змішаних трирівневих пенсійних систем, в рамках яких поєднуються складові, що взаємно доповнюють одна одну, компенсуючи, притаманні їм недоліки: І рівень – солідарна пенсійна система; ІІ рівень – обов’язкова накопичувальна пенсійна система; ІІІ рівень – добровільна недержавна накопичувальна пенсійна система (найчастіше – це недержавні пенсійні фонди). Найпоширенішою у світі є «децентралізована» модель обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальні пенсійні фонди є найкращим механізмом формування національних довгострокових фінансових заощаджень, тобто, довгострокових інвестиційних ресурсів, які необхідні для здійснення якісних «стрибків» у соціально-економічному розвитку країн. Фонди є активними гравцями на фондових ринках і суттєво сприяють їх зростанню. Фонди є ключовим економічним інструментом.

Таким чином, люди отримають справедливі умови пенсійного забезпечення та підвищену персональну мотивацію до легалізації доходів (заробітної плати) – можливість забезпечувати саме свою старість, формуючи власні пенсійні накопичення; підвищення рівня пенсійного забезпечення у старості через додаткові (до солідарної пенсії) пенсійні виплати за рахунок власних заощаджень у обов’язковій накопичувальній пенсійній системі та поступове зростання пенсій із солідарної системи, від зростання економіки і доходів цієї системи, а також поступове зростання рівня оплати праці, за рахунок зростання економіки та детінізації заробітних плат.

Презентація політичного порядку денного щодо Реформи пенітенціарної системи України відбулася за участю Голови підкомітету по роботі з Державною пенітенціарною службою Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народного депутата Юрія Мірошниченка та заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова. Було запропоновано кардинальну зміна підходу: від карального - до реабілітаційного. Під час презентації зазначалося, що Уряд здійснює реформу пенітенціарної системи з травня 2016 року. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 18 травня 2016 р. ліквідовано Державну пенітенціарну службу України і покладено на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. У складі Мін’юсту вже створено відповідні підрозділи: Департамент пробації; Департамент Державної кримінально-виконавчої служби; Відділ інспектування дотримання прав людини в пенітенціарних закладах та інші. Серед іншого зауважувалось, що фактично, реформа Мін’юсту носить інституційний характер, проте люди, пов’язані з системою, очікують докорінної реформи.

Тому пропонується, передовсім, подолання закритості пенітенціарної системи: забезпечення безперешкодного цілодобового доступу до установ виконання покарань пенітенціарним суддям, правозахисним організаціям, народним депутатам України, капеланам. Також передбачається створення нової мережі слідчих ізоляторів і установ виконання покарань, переважно за межами міст, використання схеми державно-приватного партнерства; запровадження інституту пенітенціарного судді, який буде спеціалізуватися на відповідній категорії справ, проводитиме засідання безпосередньо у місцях несвободи і контролюватиме виконання судових рішень; цілеспрямована інформаційна політика щодо діяльності пенітенціарної системи тощо. Як очікується, зміна підходу від карального - до реабілітаційного сприятиме тому, що пенітенціарна система за мінімальні часові та матеріальні ресурси повертатиме людину до суспільства.