Саме проукраїнська позиція наших політиків
є гарантією того, що Україна не буде розділена

22Березень 2017

Юрій Мірошниченко представив законопроект щодо статусу пенітенціарного персоналу у зв'язку з пенітенціарною реформою

 

22 березня 2017 року на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони Юрій Мірошниченко представив законопроект #4002а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу пенітенціарного персоналу у зв'язку з пенітенціарною реформою".

Даний законопроект розроблявся на засіданнях робочої групи підкомітету по роботі з Державною пенітенціарною службою Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  і на нього чекає багато людей (основними авторами тексту законопроекту виступили представники профспілки ДПтС - Ольга Комарова, Еліна Панченко та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні - Вадим Човган; ініціаторами у Верховній Раді - Мірошниченко Юрій Романович, Луценко Ірина Степанівна, Мацола Роман Миколайович, Геращенко Антон Юрійович, Котвіцький Ігор Олександрович, Богомолець Ольга Вадимівна, Король Віктор Миколайович, Сотник Олена Сергіївна).

Прийняття законопроекту має на меті надати можливість особам, які тривалий час служили у Державній кримінально-виконавчій службі, дослужити до пенсії на умовах, які існували на час ліквідації Державної пенітенціарної служби України. Цим переслідується завдання недопущення масової демотивації найбільш досвідченого персоналу, що може призвести не тільки до негативної ситуації на ринку праці у зв’язку із звільненнями персоналу за власною ініціативою, а й до порушення сталості процесу виконання-відбування покарань в установах попереднього ув’язнення та в установах виконання покарань. 

Серед головних положень законопроекту можна виокремити наступні:

  • Можливість продовжити працювати на пільгових умовах пенсійногозабезпечення після звільнення або розатестації (демілітаризації).

Передбачається, що “особи рядового і начальницького складу Державноїкримінально виконавчої служби України, які були звільнені з посад у зв’язку ізліквідацією Державної пенітенціарної служби України, її територіальних органів, узв’язку з ліквідацією чи консервацією установ Державної кримінально­виконавчоїслужби або посади яких були демілітаризовані (розатестовані), якщо вони маликалендарну вислугу не менше п’яти років і продовжили працювати в центральномуоргані виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику усфері виконання кримінальних покарань та пробації, його органах та установах,воєнізованих формуваннях, навчальних закладах, закладах охорони здоров’я набудь­яких посадах або на посадах, що заміщуються державними службовцямивідповідно до Закону України “Про державну службу”, в інших органах державноївлади” мають право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України “Пропенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Це означає, що особи, які нині працюють в апараті ДПтС, її територіальнихуправліннях, пенітенціарних установах, у разі їх звільнення через реформу танаявності п’яти років календарної вислуги на момент звільнення/розатестаціїотримають можливість дослужити до пенсії на тих самих умовах, що й тепер.  Для цього потрібно буде продовжити працювати на будь­якій посаді в органах чи установах, інших структурах ДКВС (незалежно від її майбутньої назви таадмінстатусу) або ж на будь­якій посаді держслужбовця в інших державних органах.Це ж саме стосується і персоналу підрозділів кримінально­виконавчої інспекції, який, наскільки відомо, планується розатестувати. Передбачається, що умова вислуги п’ятироків може бути вилучена під час другого читання законопроекту у разі йогоприйняття у першому читанні.

  • Варто відмітити й інше положення, згідно з яким теперішні особи рядового іначальницького складу ДКВС, які за результатами конкурсу будуть прийняті напосади, що заміщуються державними службовцями в Міністерстві юстиції Україниабо його територіальних органах, зможуть продовжувати працювати на тих самихумовах пенсійного забезпечення, які є на сьогодні, незалежно від тривалості вислуги. 

Такий підхід допомагає уникнути демотивації для кар’єрного росту атестованогоперсоналу та забезпечити можливість відбору кращих кадрів для продовження службиу керівних органах. За відсутності такого положення можна здогадуватись, щоатестований персонал не матиме зацікавленості змінити свій статус рядового чиначальницького складу на статус держслужбовця навіть за умови отримання посади втериторіальному органі чи Мін’юсті; це ускладнило б набір кваліфікованихуправлінських кадрів з досвідом роботи у пенітенціарній сфері. Це положеннярозраховане не тільки на час реформи, а й на подальший період.

  • Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.

Законопроектом передбачається, що особи рядового та начальницького складу,які були звільнені зі служби у зв’язку з ліквідацією Державної пенітенціарної службиУкраїни, її територіальних органів, ліквідацією (консервацією) установ, воєнізованихформувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, можуть отриматиодноразову грошову допомогу при звільненні зі служби за наявності вислуги неменше п’яти років. Як відомо, існуючий порядок передбачає необхідність більштривалої вислуги для отримання такої допомоги.

  • Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через реформу.

Законопроектом передбачається, що особи рядового і начальницького складуДПтС, її територіальних органів, установ, які будуть звільнені зі служби у зв’язку зліквідацією Державної пенітенціарної служби України, її органів або консервуваннямчи ліквідацією установ, незалежно від віку, у разі, якщо на день звільнення зі службивони матимуть вислугу 20 років і більше отримають право виходу на пенсію напільгових умовах. Отже законопроект передбачає суттєві гарантії для забезпечення послідовності узмінах статусу персоналу в процесі здійснення пенітенціарної реформи. Разом з тимпопереду залишається необхідність боротьби за його успішне проходження упарламенті. У цьому процесі важливу роль відіграватимуть політичні фактори таактивні дії самого пенітенціарного персоналу задля забезпечення підтримкизаконопроекту.

За результатом засідання Комітету народними депутатами, що входять до його складу, було прийнято рішення надіслати запити до Міністерства фінансів та Міністерства юстиції щодо отримання детальнішої інформації по кількості осіб, яким буде здійснено виплати та по загальному розміру цих виплат. Розгляд законопроекту буде продовжений наступного засідання Комітету.

05 квітня 2017 року планується розгляд даного законопроекту на засіданні Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.